Η ανάπτυξη του λόγου 2-3 ετών

Η ομιλία είναι καταληπτή κατά 50- 75%. Κατανοεί την έννοια ένας και όλοι. Εκφράζει λεκτικά την ανάγκη του για τουαλέτα. Ζητά αντικείμενα με το όνομά τους και δείχνει αντικείμενα σε εικόνες. Αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματος, ενώ ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις. Του αρέσουν οι μικρές ιστορίες και τα τραγούδια. Κάνει ερωτήσεις με μία ή δύο λέξεις και χρησιμοποιεί 3-4 φράσεις. Χρησιμοποιεί κάποιες προθέσεις και άρθρα. Κάνει χρήση του ενεστώτα και παρελθοντικών χρόνων κάθώς και του πληθυντικού αριθμού.

 
Συνεχίζει να ηχολαλεί και ιδιαίτερα όταν συναντήσει δυσκολίες στην ομιλία του. Κατανοεί 500- 900 ή και περισσότερες λέξεις. Κάνει γραμματικά λάθη, κατανοεί τα περισσότερα που του λένε. Δίνει την εντύπωση ότι τραυλίζει γιατί επαναλαμβάνει συχνά τις πρώτες συλλαβές και τη λέξη εγώ. Μιλάει με δυνατή φωνή και εναλλάσσει το ύψος της φωνής του. Χρησιμοποιεί όλα τα φωνήεντα σωστά. Όλα τα φωνήεντα στις λέξεις αλλά όχι όλα σωστά. Καμιά φορά δεν χρησιμοποιεί τα σύμφωνα στη μέση της λέξης και κάποια στο τέλος της λέξης ή τα αντικαθιστά με άλλα. Χρησιμοποιεί τα περισσότερα ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο.

 
Πόσες λέξεις θα μαθαίνει μέσα σε ένα χρόνο το παιδί μου στην ηλικία των 2 ετών;


Στην ηλικία των 2 ετών το παιδί σας μαθαίνει πάνω από μία λέξη την ημέρα. Τα περισσότερα παιδιά 2 ετών μαθαίνουν περίπου 50 νέες λέξεις το μήνα.
Να θυμάστε, επίσης, ότι σε οποιαδήποτε ηλικία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν περισσότερες λέξεις από όσες μπορούν να πουν. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους της ζωής του, το «δεκτικό λεξιλόγιο» ενός παιδιού- ο αριθμός των λέξεων που μπορεί να κατανοήσει- θα αυξηθεί κατά μερικές χιλιάδες λέξεις.
Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες λέξεις που μαθαίνουν τα παιδιά στην ηλικία των 2 ετών;
Τα παιδιά στην ηλικία των 2 ετών χρησιμοποιούν ουσιαστικά («μπάλα», «γάτα», «αυτοκίνητο») πιο συχνά. Τα ενεργητικά ρήματα («πηγαίνω», «μεταφέρω», «τρώω») είναι το επόμενο δημοφιλέστερο τμήμα της ομιλίας τους και ακολουθούν οι προθέσεις («επάνω», «κάτω», «έξω»).

Επιμέλεια κειμένου: Χρόνη Βάλια

Η ανάπτυξη του λόγου 3-4 ετών

Κατανοεί τη λειτουργική χρησιμότητα των αντικειμένων. Κατανοεί ρήματα και επίθετα που έχουν αντίθετη έννοια. Ακολουθεί εντολές με 2 ή 3 μέρη. Ρωτά και απαντά σε ερωτήσεις που αρχίζουν με τι, που, ποιος, γιατί. Απαιτεί λεπτομερείς απαντήσεις και χρησιμοποιεί το ίδιο το λόγο για να εκφράσει τα συναισθήματα του. Κάνει προτάσει με 4- 5 λέξεις. Αναγνωρίζει και ονάμαζει τα αντικείμενα, γνωρίζει πως να συμπεριφέρεται με ενήλικες και με παιδιά της ηλικίας του. Συνεχίζει να ηχολαλεί.
Στα 4 χρόνια χρησιμοποιεί 6 λέξεις σε πρόταση και χρησιμοποιεί συχνότερα ρήματα και ουσιαστικά. Γνωρίζει τις έννοιες παρόν και παρελθόν. Κατανοεί από 1220- 2000 λέξεις ενώ το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι από 800- 1500 λέξεις. Επαναλαμβάνεται και μπορεί να διακόπτει την αναπνοή του. Αυξάνει την ταχύτητα ομιλίας του, αρχίζει να ψυθυρίζει, εκφέρει το 50% των συμφώνων και των συμφώνων και των συμπλεγμάτων αυτών. Η ομιλία του είναι 80% καταληπτή. Η γραμματική στις προτάσεις βελτιώθηκε αλλά ακόμη κάνει λάθη. Χρησιμοποιεί σωστά το «είναι» και «είμαι» διηγείται 2 γεγονότα μαζί σε σωστή χρονολογική σειρά. Κάνει συνεχόμενη χρήσης του πληθυντικού αριθμού και βάζει τα ρήματα σε σωστή σειρά.
Στο 3ο έτος το φωνολογικό σύστημα έχει αναπτυχθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Στη ηλικία αυτή το παιδί κατακτά τα φωνήματα:
Γ, γ
Μ, μ
Ν, ν
Π, π
Μπ, μπ
Φ, φ
Χ, χ

Επιμέλεια κειμένου: Χρόνη Βάλια

Η ανάπτυξη του λόγου 4-5 ετών

Κατανοεί στα μαθηματικά μέχρι το 3. Καταλαβαίνει την κατεύθυνση στο χώρο. Γνωρίζει από 1 έως 3 χρώματα
Στα 5 του χρόνια κατανοεί γύρω στις 2800 λέξεις, μπορέι και μετρά μέχρι το 10. Ακούει απλές, μικρές ιστορίες και απαντά σε ερωτήσεις για την λειτουργικότητα των αντικειμένων. Το λεξιλόγιο του στην έκφραση είναι 900- 2000 λέξεις. Χρησιμοποιεί κατάλληλη γραμματική. Οι προτάσεις αποτελούνται από 4- 6 λέξεις Απαντά σε ερωτήσεις με 2 σκέλη. Τον ευχαριστούν τα ποιηματάκια. Εκφέρει τα σύμφωνα στο 90% με επιτυχία, ενώ παρατηρείται μείωση του αριθμού απαλοιφής και αντικατάστασης αλλά απαλοιφής τα σύμφωνα στη μέση της λέξης. Μιλάει στο σπίτι για το τι κάνει στο σχολείο και πλέον μπορεί να διηγηθεί με ακρίβεια μια ιστορία.
Αποκτά τα φωνήματα:
Ζ, ζ
Κ, κ
Ν, ν
Π, π
Μπ, μπ
Σ, σ
Τ, τ
4 ετών
Αναγνωρίζει τα βασικά σχήματα
Ρωτάει «ποιος;», «γιατί;»
Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
Προφέρει σχεδόν όλα τα σύμφωνα εκτός από λ/ρ/σ
Μιλάει χωρίς σοβαρά γραμματικά και συντακτικά λάθη


5 ετών


Προφέρει όλα τα σύμφωνα και τα συμπλέγματα τους καθαρά (ξ/ψ/σ/τα/στ)
Γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες («μεγάλο»/ «μικρό»/ «μαλακό»/ «σκληρό»)
Αναπαράγει μια ιστορία με τη βασική της πλοκή
Κατανοεί τις έννοιες «ίδιο/ «διαφορετικό»
Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
Κάνει ερωτήσεις για να αποκομίσει πληροφορίες
Επιμέλεια κειμένου: Χρόνη Βάλια
Κι αν δεν είμαι αρκετά οργανωτικός πως θα μάθω στο παιδί μου την οργάνωση;
Συχνά οι γονείς κατηγορούν τον εαυτό τους για τις συνήθειες αποδιοργάνωσης των παιδιών τους, «δεν μπορώ που το παιδί χάνει το ημερολόγιο του κάθε τόσο- είναι αδύνατο να βρεις το οτιδήποτε μέσα στο σπίτι μας!». Οι γονείς καλό θα ήταν να μην νιώθουν ενοχές ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάτι παραγωγικό. Θα ήταν χρήσιμο ο γονέας να εξετάσει τις δικές του οργανωτικές συνήθειες και να σκεφτεί αν μικρές αλλαγές στο περιβάλλον του σπιτιού θα μπορούσαν να βοηθήσουν να οργανωθεί το παιδί σας.

 
Μερικές από αυτές τις αλλαγές είναι η ύπαρξη ενός ημερολογίου τοίχου μέσα στο σπίτι όπου το παιδί μπορεί να βλέπει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ημερολόγιο βοηθά τους πάντες μέσα στο σπίτι να ακολουθούν τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ώρες του παιχνιδιού, τα ιατρικά ραντεβού και το σχολικό πρόγραμμα. Η χρήση ενός ρολογιού βοηθά το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητες του στη διαχείριση χρόνου και να κάνει κάτι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται να αλλάξω λιγάκι το χρονοδιάγραμμα για να μπορεί να κάνει τα πράγματα έγκαιρα και έτσι μειώνετε το έγχος. Καλό θα ήταν να οργανωθούν αποτελεσματικά τα πράγματα μέσα στο σπίτι, τα αποθηκευτικά κουτιά χρησιμέυουν ώστε να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα.


Ο γονιός συνήθως στην αρχή είναι αρκετά αυστηρός με τον εαυτό του αλλά χρειάζεται να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει διαφορετικά προκειμένου να πετύχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να δουλεύει με τρόπους που βελτιώνουν όχι μόνο τις οργανωτικές δεξιότητες του παιδιού αλλά και την οργάνωση του περιβάλλοντος στο σπίτι.


Επιμέλεια κειμένου: Λύγκουρη Αθανασία


Πηγή: Gallagher, Spira, Rosenblatt (2019).Το μεθοδικο παιδί. Ένας οδηγός για να οργανωθεί το παιδί σας αποτελεσματικά. Κλειδάριθμος.
Eίναι το παιδί μου έτοιμο για το σχολείο;


Τα παιδιά μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό και μπορεί να ξεκινήσουν το σχολείο με διάφορες δεξιότητες «σχολικής ετοιμότητας». Η σχολική ετοιμότητα μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικές δεξιότητες, γλωσσικές δεξιότητες, συναισθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες συγκέντρωσης, οπτικοκινητικές δεξιότητες, δεξιότητες προεγγραφής, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες.


Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς ανάπτυξης δεξιοτήτων, δεν σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμο για το σχολείο. Μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζονται κάποια βοήθεια … συμπεριλαμβανομένης της Εργοθεραπείας.
Η ακόλουθη λίστα ελέγχου σχολικής ετοιμότητας συντάχθηκε για να παρέχει μια γενική εικόνα για τις δεξιότητες του παιδιού που είναι απαραίτητες για το σχολείο. Η παραπομπή στην Εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας αυτούς τους μήνες πριν από την έναρξη του σχολείου.


Οπτικοκινητικές δεξιότητες


Μπορεί το παιδί να…
Σχεδιάσει οριζόντια, κάθετη, διγώνια γραμμή
Σχεδιάσει απλά σχήματα: κύκλο, τετράγωνο, τρίγωνο
Κόψει κύκλο και τετράγωνο
Διπλώσει ένα κομμάτι χαρτί στη μέση με τις άκρες να είναι παράλληλες
Σχεδιάσει ανθρώπινη φιγούρα
Χρησιμοποιήσει 6 τουβλάκια και να φτιαξει πύργο
Λεπτή κίνηση και Προγραφικές δεξιότητες


Μπορεί το παιδί να…


Χρησιμοποιεί τα χέρια του ώστε να μετατρέπει την πλαστελίνη σε μπάλα, να την ισίωνει σε τηγανίτα και να φτιάχνει ένα σκουλήκι
Κρατά το μολύβι με λειτουργική λαβή
Χρησιμοποιεί το ένα χέρι για να κρατά σταθερά το μολύβι
Χρησιμοποιεί αυτόματα το μη επικρατές χέρι για να βοηθά σε δραστηριότητες
Αναγνωρίζει το μικρό του όνομα
Δεξιότητες Αδρής κίνησης
Μπορεί το παιδί να…
Στέκεται στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα
Στέκεται στο κάθε πόδι από 10 δευτερόλεπτα με τα μάτια κλειστά
Πηδά με τα 2 πόδια
Πετά και να πιάνει μία μπάλα
Πηδά εναλλάσοντας τα πόδια
Κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες
Μπορεί το παιδί να…


Κάνει ομαλή μετάβαση μεταξύ των δραστηριοτήτων
Αντιδρά κατάλληλα σε εξωτερικούς θορύβους
Συνεργάζεται όταν εκτελεί μία δραστηριότητα


Ακολουθεί οδηγίες


Ολοκληρώνει δραστηριότητες με πολλά βήματα
Παίζει συνεργατικά με φίλους
Διαχειριστεί την ματαίωση
Δεξιότητες Αυτοφροντίδας


Μπορεί το παιδί να…


Πλένει το πρόσωπό του
Ντύνεται και να ξεντύνεται μόνο του
Χειρίζεται τα κουμπιά και τα φερμουάρ
Πηγαίνει τουαλέτα και να πλένει τα χέρια του
Βάζει και να βγάζει τα παπούτσια του
Φροντίζει τα πράγματα του

Επιμέλεια κειμένου: Λύγκουρη Αθανασία
Πηγή: Cindy (2014). School Readiness Checklist. https://www.yourkidsot.com/blog/school-readiness-checklist

Επικοινωνία


Η εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα μας είναι έτοιμη να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη. Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά.
Ο Στόχος μας
Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες την καλύτερη εξυπηρέτηση στις δυσκολίες εμφανίζουν.
Εξειδίκευση
Ο σχεδιασμός των θεραπευτικών προγραμμάτων γίνεται από τους εξειδικευμένους θεραπευτές του κέντρου μας. Με τη συνεχή παρακολούθηση και εξειδίκευση στα νέα δεδομένα μπορούμε να παρέχουμε κάθε είδους βοήθεια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πελάτης.

Διαγνωστικά τεστ


Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας
Η γλώσσα ως αφηρημένο σύστημα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ιδεών συμβάλλει τα μέγιστα στη μαθησιακή διαδικασία, είτε αυτή αφορά στην κατάκτηση νέων γνώσεων, είτε στην κατάκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
Συχνά στη θεραπευτική παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών, ο ρόλος του λογοπεδικού / λογοθεραπευτή συγχέεται με αυτόν του ειδικού παιδαγωγού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιορισμένα θεραπευτικά αποτελέσματα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Το διήμερο πρακτικό εργαστήρι έχει ως στόχο τη σαφή διάκριση των ορίων και θεραπευτικών παρεμβάσεων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Παρέχει τεχνικές αξιολόγησης και παρέμβασης με γνώμονα τη λειτουργία της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία, προσφέρει διαφοροδιαγνωστικές τεχνικές για τη διάκριση των αναπτυξιακών δυσκολιών που μπορεί να επηρεάζουν την κατάκτηση μαθησιακών σταδίων και εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό του μαθησιακού προφίλ των μαθητών με δυσκολίες μάθησης καθώς επίσης και στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Αξιολογητικο εργαλείο ειναι για παιδιά σχολικής ηλικίας και αξιολογεί γλωσσικά κομμάτια καθώς και την αφηγηματική ικανότητα

Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (4η έκδοση) της C. Renfrew. Το συγκεκριμένο εργαλείο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1968 στην αγγλική γλώσσα και επανεκδόθηκε αρκετές φορές από τότε. Η τελευταία έκδοσή του ήταν το 1995 και αυτή χρησιμοποιήθηκε για την στάθμισή του στα ελληνικά.

Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Ο έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα.
H έκδοση της Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου, δοκιμασίας σταθμισμένης για την Ελληνική, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής κλινικών υπηρεσιών στη χώρα μας: συνοδεύεται από λεπτομερή ψυχομετρική ανάλυση ενώ παράλληλα είναι απλή στη χρήση και σύντομη. Μπορεί να αποτελέσει, κατά συνέπεια, αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8.

δοκιμασία γραμματικής και πληροφοριακης επάρκειας,
Η δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας, αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κλινική πράξη του τομέα των διαταραχών επικοινωνίας (λογοθεραπεία / λογοπαιδεία / λογοπαθολογία) καθώς η ανάγκη για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι μείζονος σημασίας για την σχολική τους πρόοδο. Κι αυτό διότι όπως είναι γνωστό πολλά είδη μαθησιακών δυσκολιών αποδίδονται σήμερα στην προδρομική ύπαρξη γλωσσικών δυσκολιών (Gerber, 1993. Fey, 1986. Marge, 1972. Norris & Bruning, 1988. Scarborough, 1990). Συνεπώς, η έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση των γλωσσικών προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους με αποτέλεσμα την αποκατάσταση ή την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.

Η παρούσα δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.

Δοκιμασία γλωσσικής αντίληψης και εκφρασης
Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.
Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος. 

AllEscortAllEscort