Υπηρεσίες:

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία επικεντρώνεται γύρω από την ανθρώπινη

επικοινωνία, την φωνή, την ομιλία, τον λόγο (προφορικό, γραπτό), την μη λεκτική

επικοινωία και τις διαταραχές κατάποσης.


Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να

διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς,

ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξεία που πιθανό να αντιμετωπίζουν»

(ΑΟΤΑ, 1994).


Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών.

Τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές είναι στην

ανάγνωση, στη γραπτή έκφραση και στα μαθηματικά. Η μαθησιακή υποστήριξη

επικεντρώνεται στις ανάγκες του παιδιά ώστε να καλύψει τα μαθησιακά κενά που

υπάρχουν.


Η ψυχολογική υποστήριξη είναι θεραπεία που χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως

θεραπευτικό μέσο και έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να εκφράσει

τα προβλήματα του και ό, τι θέματα τον απασχολούν.


Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός

ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον

αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους

σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση,

η κοινωνικοποίηση κ.α.

site-info { display: none; }
elGreek