Μαζί με την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής, οι άνθρωποι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές παράξενες και δύσκολες ασθένειες. Εδώ θέλουμε να αναφέρουμε τις ασθένειες ψυχικής υγείας, μπορούν να γίνουν κατανοητές ως ένα σημαντικό πρόβλημα των ανθρώπων στη σύγχρονη.

Αναγνωρίζοντας αυτή την απαίτηση, η “Εν Αρχή ην ο Λόγος” ίδρυσε μια Κλινική Ψυχολογικής και Ψυχικής Υγείας, σχεδιασμένη για να παρέχει ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και θεραπεία σε συνδυασμό με θεραπείες φαρμάκων και συμβουλευτική.

Call us 24/7. We can answer for all your questions.

+1 310 500 7834  or  Book Appointment

sign

Harry Oliver,

CEO of Medcaline Psychological Counseling

Our goal is to help our customers be satisfied and solve problems when leaving, we are not seeking profits that we want to share, sympathize, help you solve your worries and troubles. This sleek metallic tower stands out from surrounding buildings, and is set to transform.

Cheap Price And Quality

We assure our customers that our company has a very reasonable price, keeping customers is our criteria.

Professional Team

Our consulting team is experienced, they are trained to listen to you, always listen give you the best advice.

Years Of Experience

With more than 35 years in psychological counseling, we are confident of our capabilities.

Dedicated Support

We always support you anytime you need our help, so remember at any time, please feel free to contact us.

site-info { display: none; }
elGreek