Η ομάδα μας Είναι εδώ να σας ακούσει Ορισμένα θέματα δεν αφορούν μόνο την ασθένεια του ασθενούς, είναι πιο περίπλοκα και φέρνουν εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία του ασθενούς (άγχος, οικογενειακή πίεση, εργασία, ...) Το καταλαβαίνουμε πάντα αυτό.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Είμαστε συμβουλευτική ομάδα Θα σας βοηθήσουμε να ανοίξετε την καρδιά σας Η εμπειρία μας με τα χρόνια μας έδειξε να αντιμετωπίζουμε τον πελάτη και σαν φίλο μας. ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Customers trust us

Along with the development of social life, people today encounter many strange and difficult diseases. Here we want to mention mental health disease, can be understood as a major problem of human beings in modern society but has not been paid attention. We help your body restore itself by harnessing your own healing potential with a variety of techniques to combat areas of disease.

Don’t hesitate, contact us for better help and services. Explore all services

Our goal is to help our customers be satisfied and solve problems when leaving, we are not seeking profits that we want to share, sympathize, help you solve your worries and troubles. This sleek metallic tower stands out from surrounding buildings, and is set to transform.

Cheap Price And Quality

We assure our customers that our company has a very reasonable price, keeping customers is our criteria.

Professional Team

Our consulting team is experienced, they are trained to listen to you, always listen give you the best advice.

Years Of Experience

With more than 35 years in psychological counseling, we are confident of our capabilities.

Dedicated Support

We always support you anytime you need our help, so remember at any time, please feel free to contact us.

Note if the case is particularly serious we will have a different price.

In response to the current public health crisis, we have urgently moved to provide our counselling, CBT and therapy services online and by telephone. We have launched our new online portal to support you in finding the right practitioner for you, and our online services include: individual therapy, couples/relationship therapy and consultative support for helping children/young people. If you have any specific needs or requests, please ask. We will do our best to help. Call or email now.

covid
AllEscortAllEscort